Škola je první svého typu v kraji Vysočina, která certifikaci ISO 9001 získala. „Naši absolventi i jejich budoucí zaměstnavatelé mají jistotu, že výuka probíhá v nejvyšší možné úrovni kvality,“ vyzdvihla ředitelka školy Libuše Kolářová.

Co norma ČSN EN 9001 znamená v praxi?

„Především jsme si museli sami pozvednout pomyslnou laťku kvalitativní politiky a určit klíčové priority. Všichni zaměstnanci školy je také respektují a zvyšují si kvalifikaci. S tím pak souvisí péče o kvalitu poskytovaného vzdělávání,“ popsala ředitelka.

S normou souvisí také dodržování právních požadavků na kvalitu vzdělávání, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí i zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců.