První etapa projektu Spolu se učíme a spolu pracujeme probíhala od prosince do ledna pod hlavičkou spolku Vrátka. Jeho hlavním cílem bylo naučit lidi v částečném či plném invalidním důchodu novým dovednostem a odborným znalostem a zvýšit tak jejich šanci na pracovní uplatnění. Peníze poskytl Evropský sociální fond. „Už v minulosti se díky našim vzdělávacím projektům podařilo najít práci desítkám lidí s plnou či částečnou invaliditou,“ říká Irena Rybníčková, personalistka a předsedkyně spolku Vrátka.

Jan Vala je kvůli vrozené autistické poruše v plném invalidním důchodu. Nabídka na účast v projektu jej zaujala natolik, že se poprvé od absolvování pomocné základní školy rozhodl rozšířit si své vzdělání a možnosti. „Do stacionáře nám přišel letáček a já jsem hned věděl, že to chci zkusit. S ničím jsem neměl problém, s dojížděním ani s učením a zkouškami. Naše lektorka na baristickém kurzu Věra Kuchařová je moc hodná a zároveň nás naučila vše, co bylo potřeba,“ konstatoval Jan Vala.

Nejradši by pracoval v hrotovické kavárně, kterou provozuje Denní centrum Barevný svět. Láká jej však také představa pekařského kurzu. Kávu zatím vaří doma sobě a mamince na starším modelu kávovaru.

Nasazení všech kurzistů ocenila i sama Věra Kuchařová, lektorka ze střední odborné školy. Upozornila, že účastníci museli na závěr absolvovat náročnou teoretickou a praktickou zkoušku: „Zahrnovala prokázání vědomostí o kávě, kávovníku, rozpoznání odrůd kávy či popis jejího pražení. Všichni také museli vysvětlit pojmy spojené s kávou a připravit na profesionálním kávovaru nejběžnější typy káv, kterými jsou ristretto, espresso, espresso macchiato, cappuccino, latte macchiato a café lungo.“ Neméně důležitou součástí zkoušky bylo také předvést správný servis všech kávových nápojů a komunikovat s hosty při obsluze.