A tak museli vydat úřední dokument dle litery občanského zákoníku, řádně ho vyvěsit a v něm informovat, že se vyhlašuje nález nemovité věci.

„Věc město vydá vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu,“ stojí ve zveřejněném dokumentu. A dále se píše, že pokud se nikdo nepřihlásí, město bude s nálezem nakládat jako poctivý držitel. Pokud se však vlastník přihlásí po uplynulé lhůtě a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, město mu nemovitost vydá, jen majitel bude muset městu zaplatit výdaje spojené s držením nemovitosti. Po třech letech pak tento majetek přejde do vlastnictví Jaroměřic.

Připomeňme, že Jaroměřice jsou ze středověku protkané sklepy – i propojenými. A že se v minulosti hodně spekulovalo o možném propojení zdejšího zámku podzemní chodbou s 12 kilometrů vzdáleným hradem na Sádku. Zatím se to neprokázalo a skeptici vždy upozorňovali, že technicky by to bylo v tvrdém podloží mimořádně obtížné realizovatelné.