Podle vedoucí střediska Marie Dudíkové odrazuje potencionální dárce hlavně časová náročnost jejího odběru. Podmínky pro nové dárce plazmy jsou také přísnější než u krve.

Dárců krve máte asi pět tisíc. Kolik z nich daruje i plazmu?

Nemáme to rozdělené, ale na plazmaferézu chodí asi 400 lidí. Což není příliš vysoké číslo, potřebovali bychom ho rozšířit.

Proč je počet dárců tak nízký?

Požadavky pro dárcovství plazmy jsou totiž náročnější než u krve. U plazmy by měl mít člověk v ideálním případě alespoň 60 kilogramů. Na rozdíl od odběrů plné krve, kdy všem odebíráme 470 gramů, se množství plazmy řídí hmotností dárce.Měl by mít alespoň 21 let. Už by totiž měl mít zkušenosti s běžnými odběry krve a musí je dobře snášet. Také musí mít dobře dostupné a kvalitní žíly. Je ale důležité si uvědomit, že plazmaferéza trvá déle než běžný odběr krve.

Čtěte také článek: Dárců je v regionu pět tisíc, plazmy se ale stále nedostává

Je to velký rozdíl?

Odběr plné krve trvá pět až sedm minut, kdežto plazmaferéza asi půlhodinu. Celou tu dobu je dárce napojen na žílu. Další kritérium pro dárce krve je, že nesmí mít žádné onemocnění cév, tedy křečové žíly nebo záněty cév. V takovém případě není vhodným dárcem.

Jak vypadá odběr plazmy?

Probíhá jinak než u krve. Ve své podstatě se jedná o mimotělní oběh, kdy se krev vyvede z těla do speciálního separátoru. Na základě rozdílnosti specifických hmotností se krev rozdělí na jednotlivé složky centrifugací. V dolní části zůstanou červené krvinky a nahoře je tekutá složka plazma. Ta se shromažďuje ve sběrném vaku a krvinky se vrací člověku zpět do krevního oběhu. Celý proces probíhá v několika cyklech, až je dosaženo požadované množství krevní plazmy.

K čemu plazma slouží?

Po rozmrazení se používá při rozsáhlých popáleninách, dále se využívá při léčbě poruch obranyschopnosti, často se podává také nedonošeným novorozencům, nebo při krvácivých stavech.

Jak na tu vaši žádost o plazmu reagují současní dárci krve?

Vcelku vstřícně. Určitou výhodou je, že odběr krevní plazmy se posuzuje stejně jako odběr plné krve, co se týká daňového zvýhodnění. Lze to uplatnit na všechny odběry. Za každý se snižuje daňový základ o částku dva tisíce korun, pokud má člověk těch odběrů dvanáct za rok, tak už je to 24 tisíc. Na všechny ty odběrové dny má nárok na volno ze zaměstnání. Není to skutečnost, kterou bych chtěla zdůraznit, ale řekněme si popravdě, 12 dnů dovolené není k zahození. Odběry plazmy se rovněž započítávají i do oceňování Českého červeného kříže. Nicméně jsem stále přesvědčena, že hlavní motivací k dárcovství zůstává touha pomáhat druhým.