Na místě skládky je nyní vyhloubený prostor a zbývá ještě sanovat podložní štěrk. „Do podzemních vrstev už neproniká nic, o čem bychom nevěděli,“ uvedl na úterním kontrolním dni vedoucí týmu správce stavby Jiří Šváb.


Letos v květnu zde byly zahájeny práce na výstavbě zařízení staveniště. Od té doby se nemálo změnilo. „Odstraněno bylo třicet tisíc tun odpadu a čtyři a půl tisíce kubíků skládkové vody,“ informoval Šváb. V červnu se na skládce rozeběhl sanační monitoring a odběr vzorků látek, provádělo se čerpání a čištění průsakových vod skládky.


Problémem byla zelená skalice


V červenci došlo na kvalifikaci odpadu a přípravu staveniště, postupnou demontáž haly. Současně bylo zahájeno odčerpávání skládkových vod, jež obsahovaly kyselinu sírovou a také kyanidy, obojí vzniklé rozpouštěním zelené skalice. Skládkové vody byly odváženy mimo areál skládky na neutralizační stanici speciálními cisternami. V srpnu již probíhalo takzvané vymísťování nebezpečného odpadu. Nebezpečné látky byly v zapečetěných kontejnerech rozváženy podle druhu na speciální skládky až k Litvínovu a také do ostravské spalovny nebezpečných odpadů.


S nebezpečnou zelenou skalicí se v Pozďátkách vypořádali v září. Té bylo ze skládky odstraněno téměř deset tisíc tun. Vyřešili i problém likvidace pneumatik, znečištěných zelenou skalicí. Ze skládky vyvezli i nebezpečné kyanidy. V půli října skončila hlavní část sanace skládky. K letošnímu září bylo proinvestováno na 132,44 milionů korun. Na finančních nákladech se podílí 450 miliony korun EU, finanční podíl přidá i státní podnik Diamo a část peněz bude ze státního rozpočtu.