„Myslíme si, že jadernou energetiku nepotřebujeme a přináší více hrozeb a problémů, než jaký je z ní užitek,“ objasňuje svůj postoj Vitnerová, která je též vedoucí jihlavské pobočky ekologického sdružení Arnika.

Myslíte, že by se energetika vČesku bez reaktorů obešla?

Třetina energie, která se vyrobí v tuzemských elektrárnách se vyváží. Negativní dopady na životní prostředí zde ale zůstávají nám i příštím generacím. Navíc to zvyšuje naši závislost na zahraničních zpracovatelích uranu a ani cena této energie není přesná. Kdyby se sečetly všechny skutečné náklady, tedy i peníze na zahlazení ekologických škod po těžbě uranu a následné uložení odpadu, bude elektřina z jaderných elektráren mnohem dražší.

Jak vidíte současnou situaci kolem plánů na budování úložiště?

Pozitivní určitě je, že v pracovní skupině, která tyto lokality hledá, jsou nyní více zastoupeny obce a občanská sdružení. Obce mají například možnost připomínkovat chystaný atomový zákon.

Jaký je podle vašeho názoru většinový postoj mezi lidmi?

Ze zkušeností vím, že se lidé začnou zajímat, až když jde opravdu do tuhého. V lokalitách, které jsou nyní vytipovány, se už uskutečnila referenda a lidé úložiště odmítli. A když se podíváte na účast, tak byla v těchto referendech často mnohem vyšší, než například v komunálních volbách. Když to trochu přeženu, tak zastupitelstva mají v těchto věcech od lidí mnohem silnější mandát, než má třeba senátor.