Rozkopaná vozovka, bagr, dělníci v oranžových vestách. Tak nyní vypadá Hasskova ulice v centru Třebíče, která spojuje Karlovo náměstí s Martinským. Její budoucí podoba ale nedává spát některým zdejším obyvatelům sdruženým ve spolku Baráčníci Hasskova, kteří nyní sepsali petici za její záchranu.

„Z naší ulice nakonec bude průjezdná silnice, a ne pobytová zóna, kde by mohly být kavárny se zahrádkami,“ uvedl jeden z autorů petice architekt Petr Řehořka, podle kterého vznikne na ulici například silnice se zvednutými obrubníky či dopravními zálivy, a to i před hlavním vstupem do kostela.

Počátkem května vjedou do Hasskovy ulice v Třebíči stavební stroje. Po revitalizaci tu ale mají zůstat i zdejší typické kočičí hlavy a šatovská dlažba.
Do centra Třebíče opět vjedou stavební stroje. Nejdříve rozkopou Hasskovu

Řehořka vidí problém ve špatné komunikaci. „Standardní je poslat doporučený dopis těm, jichž se stavba nějak dotkne. Radnice ale využila druhou možnost – nikomu nic neřekla a k informaci využila úřední desku. Tam sice záměr čtrnáct dní visel, ale nikdo si toho nevšiml, protože úřední desku člověk zkrátka každý den nestuduje. Teprve poté jsme dostali pozvánku na radnici, kde nás s projektem seznámili. Docela jsme na to koukali,“ řekl architekt, který novou podobu ulice zároveň označuje za jedinou výpadovku ze západní strany Karlova náměstí.

„Navíc sedm objektů nemá jiný příjezd a žádnou možnost parkování,“ doplnil Řehořka s poukazem na to, že parkovací místa pro obyvatele zdejších domů mají z ulice zmizet.

Radnice se ale námitkám brání. „Revitalizace navazuje na rekonstrukci Karlova náměstí. Její výsledná podoba je citlivě navržena a schválena ústavem památkové péče. Řešení zohledňuje rozšíření chodníků v Hasskově ulici a zúžení komunikace, která bude nově určena především pro zásobování obchodů a podniků v ulici. Tím dojde k lepšímu komfortu pěších i provozovatelů restauračních předzahrádek, kaváren a obchodů. Zároveň ulice nebude sloužit jako parkoviště pro celodenní odstavení vozů. Parkování bude možné na Martinském náměstí, na parkovišti za kostelem, v přívětivé docházkové vzdálenosti,“ nastínila stanovisko města mluvčí Irini Martakidisová.

Pokud řidič stál na parkovišti na Komenského náměstí v Třebíči méně než půl hodiny, závora by se měla zvednout automaticky. Ne vždy se tak ale děje.
Parkoviště jako past. Lidé v Třebíči si stěžují na závory na Komenského náměstí

Podle ní naopak dojde ke zklidnění dopravní zátěže na této ulici. „Nejedná se o jedinou výpadovku ze západní strany náměstí. K tomu slouží výjezd Jihlavskou bránou,“ uvedla mluvčí, která odmítla i to, že by radnice s obyvateli předem nejednala.

„Město postupovalo v souladu se všemi zákonnými postupy. Před začátkem revitalizace byla svolána veřejná schůzka, na niž byli pozváni všichni obyvatelé a vlastníci budov v lokalitě, na které byl projekt revitalizace představen a okomentován. Následně byl záměr uveřejněn na webových stránkách města. Po celou dobu se obyvatelé i podnikatelé z lokality mohli vyjádřit a podávat připomínky. Nic takového se nestalo, v květnu letošního roku začaly stavební práce, které jsou plánovány do dubna 2024. Změna probíhající investiční akce, schválené všemi dotčenými orgány, není v tuto chvíli v rámci zákonných povinností možná,“ doplnila Martakidisová.

Video: revitalizace Hasskovy ulice v Třebíči.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Petenti upozorňují rovněž na to, že z ulice zmizí typická „třebíčská“ červeno-černá dlažba nebo že koncovky dešťových svodů jsou plastové. I to ale město odmítá. „Třebíčská dlažba bude využita kolem celého kostela sv. Martina. Stejně tak šatovská dlažba bude znovu použita v této lokalitě. K lapačům nečistot na okapových svodech – stavba není dokončená. Použité koncovky, které budou skryty pod dlažbou chodníků, jsou z odolného plastu a jsou v této podobě použity i na Karlově náměstí. Viditelné kryty budou tytéž, jaké jsou na Karlově náměstí,“ dodala mluvčí, která vidí dikci petice jako nepřiměřenou.