„Těší mě, že rodiče jsou rok od roku víc a víc ochotni si se svými dětmi hrát," konstatovala pořadatelka Montehrátek Ivana Lukášková.

Montehrátky jsou založeny na Montessori pedagogice. Montessori pedagogika klade důraz na svobodný rozvoj dítěte a jeho samostatnou činnost. Dítě si samo rozhoduje o tom, jak se bude utvářet jeho já. Proto patří tvořivost, neboli kreativita, k jednomu z klíčových pojmů tohoto pedagogického konceptu a hraje v něm velmi důležitou roli.