Mimo jiné si prohlédne radnici, která sídlí v zrekonstruovaném zámku, poté i samotné město. Navštíví školu a školku a Duhové hřiště. Jeho kroky zamíří též do lokality Nové rybníky, která se má odbahňovat. Poobědvá se starosty mikroregionu a zástupci firem. Potom se setká s dětmi z tamního dětského domova. Nakonec navštíví některý z místních podniků, zřejmě MICo.