O prodloužení platnosti zákazu hlasovali již podruhé. Loni v říjnu novela neprošla. Mezitím se změnil většinový názor i poměr sil v zastupitelstvu (z opoziční ODS odešli Karel Dolák a Ivo Uher, pozn. red.) a výsledkem je povolení hazardu o jeden rok. Ačkoli vedení města vysvětluje svůj zájem na prodloužení termínu několika důvody, vypadá to, že významnou roli sehrávají příjmy z hazardu. Město za provoz automatů inkasuje ročně 18 milionů korun a nechce o ně přijít.

„Výpadek rozpočtu by byl značný," připustil vedoucí finančního odboru David Vojtan. Zastupitelům na rovinu řekl, že město by v takovém případě muselo chybějící sumu dorovnat. Jak? Omezením investičních akcí, snížením příspěvků do sportu a sociální oblasti nebo zvýšením daně z nemovitostí na dvojnásobek. Podle místostarosty Pavla Pacala (Pro Třebíč) má město automaty pod kontrolou. „Máme regulační vyhlášku, kterou jsme zakonzervovali počet automatů i míst, kde se provozují. Když přijmeme zákazovou vyhlášku, o regulaci přijdeme. A zákaz není v tuto chvíli ministerstvo financí schopno naplnit," prohlásil.

Ne všichni souhlasí

Přestože jiná města a obce automaty zakázala, ministerstvo financí licence provozovatelům neodebralo, protože není schopné dokončit probíhající správní řízení. Provozovatelé totiž téměř ve sto procentech využívají svého práva na odvolání.

Ne všichni zastupitelé s prodloužení hazardu o rok souhlasí. „Nepodpořím to. I kdyby se tím zachránila jen jediná rodina od tragédie, kterou hazard přináší," prohlásil Milan Ustohal (KSČM).

V Třebíči je 22 heren se 44 výherními hracími přístroji a 176 herními zařízeními povolovanými ministerstvem financí. Z nich je 159 videoloterijních terminálů, 13 vícemístných zařízení a šest rulet. Podle regulační vyhlášky na sebe herny nesmí upozorňovat vnější reklamou.