Díky veřejné sbírce, finanční podpoře státu a města a v neposlední řadě i okolních obcí, mají jaroměřičtí dobrovolní hasiči od prosince ve své garáži nové auto, které přibylo k jedné cisterně a jednomu dopravnímu automobilu. Sbírka probíhala od března do listopadu, občané mohli přispívat do dvou k těmto účelům určených kasiček. Nakonec se podařilo vybrat přes pět milionů korun, potřebných ke koupi vozu.