„Naši hasiči vyjíždějí k požárům i jiným událostem do tří až pěti minut od vyhlášení poplachu, i když norma jim ukládá celých deset minut,“ připomněl starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Městys hasičům nově pořídil automatický externí defibrilátor. Budou ho vozit s sebou v hasičské cisterně. Městys pořídil defibrilátory dva, druhý bude umístěný na veřejně přístupném místě v centru Okříšek. „Ten budou moci použít občané v případě kolapsu osob na veřejných prostranstvích, sportovištích i kdekoliv jinde. Rada městyse zatím hledá nejvhodnější místo pro umístění defibrilátoru, aby byl 24 hodin veřejně přístupný,“ poznamenal starosta.

Městys hasiče v posledních letech podpořil vybudováním nové hasičské zbrojnice, přispěl i na novou hasičskou cisternu a dopravní automobil.