„Teď najíždíme na zkušební provoz,“ uvedl ředitel pelhřimovských hasičů Jiří Hörner s tím, že veškeré podklady zasílají na krajské ředitelství. „Je to úplná novinka, ani já sám o tom zatím příliš nevím,“ řekl Hörner.


Zasahovali téměř u tří stovek nehod


„V loňském roce zasahovali hasiči na Pelhřimovsku u 295 dopravních nehod,“ informovala mluvčí Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina Petra Musilová. Pravděpodobně už koncem srpna poprvé pošlou úředníci z krajského ředitelství hasičského záchranného sboru vyúčtování za likvidační práce prostřednictvím České kanceláře pojistitelů.


„Hasiči si sami po každém výjezdu na webu České kanceláře pojistitelů zjistí konkrétní pojišťovnu, u níž je viník nehody pojištěn, a s tou pak komunikují přímo. V případě škod způsobených nepojištěným vozidlem bude kancelář poskytovat plnění z garančního fondu a následně jej vymáhat na nepojištěném škůdci v rámci celkových nákladů na pojistné plnění,“ upřesnil Daniel Míka, ředitel úseku likvidace pojistných událostí České kanceláře pojistitelů.


Změna pojišťovny nezaskočí


„Náklady na likvidační práce budou hrazeny pojišťovnou, u níž má viník dopravní nehody sjednáno povinné ručení,“ sdělila Dagmar Koutská, mluvčí České pojišťovny. Finanční odškodnění pak bude z tohoto pojištění vybíráno na základě vyúčtování jednotlivých zásahů hasičů podle rozsahu, použité techniky a podobně.


„Česká pojišťovna je na tuto změnu připravena a zřídila pro kontakt s hasičskými sbory speciální emailovou schránku pro zasílání potřebných dokumentů. Protože se však jedná o velmi čerstvé opatření, zatím nemáme zkušenosti z konkrétních likvidací,“ doplnila Koutská.


Od podzimu by se vyúčtování nákladů mělo týkat i dobrovolných hasičských sborů. Peníze pak půjdou do provozních nákladů a nebo třeba na nákup techniky. Ceník za jednotlivé práce se zatím sestavuje, ale podle toho, který platil v roce 2008, přijde motohodina zásahového vozidla hasičů na 2 100 korun, náklady na jeden kilometr jízdy k zásahu jsou stanovené na 40 korun a například průměrná mzda zasahujícího hasiče je 280 korun za hodinu.
Letos hasiči na Pelhřimovsku zasahovali dosud u 145 dopravních nehod.