Nácvik se bude týkat vybraného vodního toku, který bude vybrán v květnu. V potaz přichází řeky Oslava, Svratka nebo Jihlava. „Cvičná povodeň neboli nácvik činnosti povodňových orgánů a dalších účastníků ochrany před povodněmi se bude týkat povodí vybraného významného vodního toku v povodí Dyje tak, aby se nácvik týkal území několika obcí s rozšířenou působností a ohrožených obcí v jejich územních obvodech,“ uvedl Jaroslav Mikyna z krajského oddělení vodního hospodářství.

Hlavním cílem cvičení bude důsledná kontrola toku a efektivní nasazení sil a prostředků. Jak bude cvičení probíhat? „První den budeme sledovat zejména předávání informací o výskytu mimořádné události a monitorovat reakce účastníků ochrany před povodněmi v době před povodní. Druhý den budou vyhlašovány jednotlivé stupně povodňové aktivity, předávány zprávy a sledován a koordinován průběh realizace opatření v době povodně,“ popsal aktivity Ivo Rohovský, místopředseda Povodňové komise kraje Vysočina.