Zastupitelé města na svém zasedání rozhodli o převodu chátrající budovy v majetku Tělovýchovné jednoty Spartak Třebíč do svého vlastnictví. Sportovci budou nájemci haly, jejich úkolem je získat peníze na rozsáhlou rekonstrukci sportoviště z různých dotačních zdrojů. Město samo pak zajistí finanční spoluúčast na opravách za minimálně 33 miliony korun. V nejbližších letech je nutná investice do nové střechy, ocelové konstrukce, výměny oken a dveří, zateplení, výměny rozvodů, rekonstrukce sociálního zařízení a dalších nezbytností.