„Území se rozšířilo jak na pravém, tak i na levém břehu řeky Jihlavy. Kromě části lesa byl do rezervace zahrnut i meandr zvaný Čertův ocas. Majitelů chat a mlýna se rozšíření nijak nedotkne," informoval vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras (CHKO) v Blansku Leoš Štefka. Právě pod správu CHKO Moravský kras mohelenský klenot spadá.

Mohelenská hadcová step je výjimečnou lokalitou nejen Třebíčska. Stát na její údržbu však nemá peníze. Proto se městys Mohelno spolu s ochránci přírody z Blanska a Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) v Havlíčkově Brodě rozhodli vypracovat plán péče a na jeho základě získat na údržbu peníze z evropských fondů.

„Plán péče je odborný dokument, který řeší vývoj daného území na dalších deset let. Každé z chráněných území má takový plán," řekl Václav Hlaváč z AOPK v Havlíčkově Brodě. V případě stepi u Mohelna jde o něco víc. Zájem na údržbě výjimečné lokality mají samotní obyvatelé Mohelna. „Nechceme nechat step jejímu osudu. Rádi bychom na její údržbu získali potřebné peníze. Podpora z fondů by mohla dosáhnout až devadesáti procent, zbývajících deset by bylo na nás jako obci," řekl starosta Mohelna Jiří Kostelník. Předpokládané náklady na údržbu na deset let odhadují odborníci celkově na osm milionů korun. Jde však jen o hrubý odhad. Mohelenskou hadcovou step čeká během této doby kromě pravidelného sečení i kácení náletových dřevin. A vítané spásání trávy ovcemi. „Vzhledem k tomu, že velkou část území tvoří strmé skály, nebráníme se myšlence, aby tuto trávu a náletové keře spásaly kozy," doplnil Leoš Štefka z CHKO Blansko.

Mohelenská hadcová step byla prohlášena 31. prosince 1933 za chráněné území. Od 11. prosince 1952 je rezervací. Až doposud mělo zvláště chráněné území rozlohu něco přes 50 hektarů, ochranné pásmo bylo dalších devět. Od 1. července 2012 se zvláště chráněné území zvětší na 109 hektarů s ochranným pásmem 12 hektarů.