Návštěvníci se mohou těšit na komentovanou prohlídku, prezentaci všech vyučovacích předmětů, pokusy v laboratořích a badatelském centru, promítání fotek staré Třebíče či prezentaci o významných absolventech školy.

K vidění budou také stará studentská tabla a výstava školních časopisů, almanachů a kronik.