Na zákaz vstupného doplatil Český zahrádkářský svaz. Na 22. ročník oblastní zahrádkářské výstavy, která je jednou z největšího amatérských výstav svého druhu v Česku, už o městské peníze nepožádal. „Bez vstupného to nemůžeme dělat. Loni jsme na něm měli 55 tisíc. Máme vysoké náklady,“ posteskl si předseda Blažej Bobek. O příspěvek prý proto napsali letos do Jihlavy.

„Každý si může vybrat, jestli si raději vezme městský grant a zřekne se vstupného, nebo vybere vyšší vstupné či sežene dalšího soukromého sponzora a nedostane městský grant,“ shrnul záměr radnice starosta Ivo Uher. Podle něj je o akce neziskovek buď natolik velký zájem, že je lze jednoznačně financovat ze soukromých zdrojů (vstupné, sponzoři) nebo jsou to akce, které město vítá, ale soukromý sektor nemá zájem je podporovat. Takovým je potřebné přispět z městského rozpočtu. Pak si ale radnice přeje maximální dostupnost akce pro lidi. Nesmí ji omezovat vstupné ani nic jiného.

Občanské sdružení Halahoj letos požádalo město o příspěvky na koncerty a cestovatelské besedy. Podle vedoucího Víta Oplatka je zákaz vybírat vstupné omezením. „Nechápu, jakou mají představu, kde neziskovky budou brát prostředky,“ řekl.

V manuálech ke grantům radnice píše, že kritériem pro hodnocení žádostí je schopnost předkladatele projekt spolufinancovat. O pár řádků níže je však uvedeno: „Součástí projektu nemůže být položka vstupné, tyto projekty nebudou ze strany města finančně podpořeny.“

Jak podmínku radnice obejít, vysvětluje radní Vladimír Malý: „Měl jsem na to určité ohlasy. Lze to udělat tak, že tam není napsáno vstupné, ale startovné. Podle slov Malého nebylo opatření zaměřeno na akce, které se pořádají formou neziskovek, ale spíše na koncerty, kde přijde třeba tisíc lidí.

Rozčarování nad letošními městskými granty neskrývá Anna Machátová, předsedkyně Třebíčského mateřského centra. „Chtěla jsem mít jasno. Byla jsem za místostarostou Stanislavem Mastným. Vysvětlil mi, že omezení se týká pouze jednorázových akcí, kde se trhají vstupenky.“ Tajemníci jednotlivých grantových programů ale podle Machátové dostali jednoznačný pokyn, že kdo vybírá vstupné, nedostane od města peníze.

Kraj Vysočina se u svých grantů vstupnému nebrání. Mluvčí Jitka Svatošová vysvětlila podmínky: „Také u Fondu Vysočiny platí, že žadatel musí vždy k dotaci přidat také něco ze svého. Výše spolufinancování se liší podle typu jednotlivých grantů. Vybírat vstupné u akcí podpořených z Fondu Vysočiny zakázané není, není však možné vytvářet zisk. Vybrané prostředky by měly sloužit na pokrytí části nákladů projektu.“

Příspěvky spolkům, sdružením a školám dává město Třebíč už léta. Jako ucelený grantový systém je prezentuje od roku 2003. Letos je v sedmi programech připraveno k rozdělení z veřejného rozpočtu celkem 3,8 milionů korun. Organizace mohou žádat město o finanční podporu především na akce z oblasti kultury, sportu, zájmové a sociální činnosti. Majitelé domů v Židovské čtvrti zase na obnovu památek.