Bude to již podle nových pravidel, která schválilo zastupitelstvo.

„Podle nového dokumentu se čestné občanství uděluje žijícím osobám, které se svou dlouhodobou činností významným způsobem zasloužily o rozvoj města, v případech hodných zvláštního zřetele i jiným osobám,“ řekl mluvčí třebíčské radnice Ivan Přibík.

Nová pravidla vznikla také pro udělování ceny města. „Ta se uděluje za vynikající výkony, výraznou aktivitu nebo mimořádný počin či dílo, kterými navržený přispěl k rozvoji a propagaci města,“ doplnil Přibík.

Za více než století a čtvrt, co se čestná občanství v Třebíči udělují, je získala již čtyřicítka osobností. Nejen Třebíč se potýká i s tím, že jsou mezi nimi také kontroverzní lidé, které by tam řada obyvatel raději neviděla. V Třebíči je to například Klement Gottwald. Čestné občanství však neztratí.

„To je obtížná věc. Na jednu stranu je jasné, že z dnešního úhlu pohledu by na takových seznamech tito lidé být neměli, ale je otázka, jak moc sami máme zasahovat do historie. Je na městské reprezentaci, jak se k tomu postaví,“ uvedl historik Fišer.

„Mechanismus na odnímání nebyl do nových pravidel zapracován. Čestné občanství, které bylo uděleno v minulosti, je věc stará, historická a uzavřená. Je to součást historie. Nebudeme se k tomu vracet,“ vysvětlil mluvčí radnice.

Jediným, komu byla v minulosti Třebíče tato pocta odňata a zase vrácena, zůstává Edvard Beneš.