Na zasedání zastupitelů ve čtvrtek 19. září opoziční piráti opět navrhli čestné občanství Gottwaldovi odebrat a dodali k tomu pečlivě vyargumentovanou důvodovou zprávu. Zdůraznili v ní například tendenční nálady po válce, Gottwaldovo poklonkování Stalinovi, vykonstruované procesy 50. let. Při čtvrtečním projednávání bodu se ozval Jakub John z ODS, která působí v široké koalici ve vedení města. John podal protinávrh, který nakonec prošel 15 hlasy. Podpořili ho i piráti.

„Zastupitelstvo města schvaluje odejmutí čestného občanství města Třebíče Klementu Gottwaldovi narozenému 23. listopadu 1896 v Herolticích na výraz svého nejhlubšího opovržení a odsouzení ideologie komunismu jako jedné z nejhrůznějších, nejzločinnějších a nejnelidštějších ideologií v dějinách lidstva. Nechť je tento symbolický akt mementem nikoli zakrývání historie, ale příkrého nesouhlasu s jakýmikoli formami návratu komunismu a komunistické ideologie do veřejného života a s koncentrací moci neslučitelnou s demokratickými principy společnosti,“ zní text protinávrhu ODS, který nakonec získal širší podporu.

Pro hlasovali oba zastupitelé ODS, oba piráti, všichni tři lidovci, všech pět zastupitelů z Třebíč Občanům!, oba zastupitelé z Břehů a Jan Burda z Třebíč můj domov. Nikdo nebyl proti. Hlasování se zdržely obě komunistky a dva ze tří zástupců Pro Třebíč. Vůbec nehlasoval starosta Pavel Pacal, dále všichni čtyři zastupitelé ANO, oba sociální demokraté a Marie Černá z Třebíč můj domov.

Lidi by říkali…

Jakub John ještě před hlasováním shrnul svůj postoj. Sdělil, že jako problematický vnímá zásah do historie. „S odstupem 70 let měníme rozhodnutí pravomocného svébytného orgánu, který v té době ve městě fungoval. A byť za určitých okolností, toto čestné občanství přece udělil. Je otázka, zda odebírat a vymazávat s tím, že se nic nedělo, nebo ho ponechat, aby se mohlo říct – ano i tenhle člověk byl čestným občanem Třebíče.,“ uvedl.

„Na rovinu můžu říct, že jsem hodně přemýšlel, jak se k tomu postavit, abych mohl hlasovat. Protože nechat to jenom projít, by znamenalo, že by polovina lidí říkala – on ten John hájí Klementa Gottwalda. Druhá polovina by říkala – je mu to jedno. Přemýšlel jsem, jakým způsobem z toho ven. Volím možná radikální řešení, ale potřebuju sám před sebou být v tomto rovný. Proto předkládám protinávrh,“ sdělil na zastupitelstvu.

Klement Gottwald v roce 1947 při návštěvě zámku v Náměšti nad Oslavou.
Odmítli metafyzickou debatu. Gottwald zemřel. Od té doby není čestným občanem

Jedním z těch, kdo změnil názor, byla Marie Dudíková z KDU-ČSL. Na čtvrtečním zasedání uvedla, že je rozpolcená, neboť v dřívějších dvou jednáních zastupitelstva nehlasovala, protože návrh usnesení pirátů nebyl podle jejího názoru věcně správný. „Návrh ODS už věcně správný je. Nemyslím si, že bychom tím zasahovali do historie,“ řekla.

Připomeňme, že se na dubnovém zasedání zastupitelstva veřejně přiklonila k právnímu názoru radničních právníků, kteří jsou přesvědčení, že Gottwald po právní stránce už není čestným občanem Třebíče, neboť zemřel a tím zkrátka právní nárok na výsadu zanikl. Proto ani není o čem hlasovat. „Nemůžeme odebírat něco, co právně neexistuje,“ řekla tehdy Dudíková.

Čestné občanství Klementu Gottwaldovi bylo v Třebíči uděleno v prosinci roku 1945.