Návrh předložila Anna Prokopová z opoziční KDU-ČSL. Schválení předcházela kratší diskuze, ve které byl zmíněn morální aspekt celé věci. Radniční právník Stanislav Juránek popsal dva rozdílné pohledy, které se v České republice uplatňují.

„Jeden je ten, že úmrtím čestné občanství zaniká, tudíž není o čem jednat. Druhý říká, že je věcí zastupitelů, co si udělají nebo neudělají. To je stanovisko ministerstva vnitra, které bylo i přiloženo k návrhu,“ uvedl Juránek.

Výsada i po smrti

Jak navrhovatelka Anna Prokopová zmínila, v dokumentu z ministerstva vnitra je věta, která k čestnému občanství říká: „Způsobilost vykonávat je či nikoliv však nemá žádný vliv na to, že oceněná osoba zůstává čestným občanem obce i po své smrti.“ Jinými slovy – i po smrti tento atribut přetrvává. Navíc některým osobnostem se ocenění uděluje posmrtně. Faktem je, že ocenění i po své smrti figurují ve zveřejňovaných seznamech čestných občanů.

Strom života v expozici Antonína Kaliny v Třebíči.
Strom života připomíná v Třebíči jména Kalinových dětí

Opoziční zastupitel Petr Stejskal mimo jiné připomenul, že v Budějovicích stále rezonuje případ Babice z éry Klementa Gottwalda, do kterého byla vtažena řada dodnes žijících pamětníků a jejich rodin. Popravy se dotkly i místních. Na jednání k tomuto bodu rovněž zaznělo, že komunistický režim nebyl hodnější než ten nacistický, protože měl v konečném součtu víc obětí něž řádění nacistů.

Starosta Vlastimil Bařinka a zastupitel Jaromír Klouda uvedli, že město nemá přesnější podmínky pro udělování čestného občanství, jak se ukázalo ve věci Klementa Gottwalda. A že by bylo potřeba podmínky zformulovat. Včetně toho, za jakých okolností může být tato výsada odňata a zda automaticky zaniká úmrtím osobnosti nebo ne.

Naposledy Chrudim

Moravské Budějovice mají aktuálně v seznamu 35 čestných občanů, vyškrtnutý Gottwald výsadu získal na slavnostní schůzi 28. října 1948. Jako poslední byla pocta udělena v roce 2014, a to archeologovi Jaroslavu Palliardimu in memoriam.

Po celé tři desítky let od Listopadu 1989 postupně řada měst a obcí v republice čestné občanství Klementu Gottwaldovi odnímá. Udělaly to například Zlín – dříve Gottwaldov, České Budějovice, Jihlava, Vyškov, Pardubice, letos v únoru Chrudim. Jedním z míst, kde si to nakonec neodhlasovali, je Třebíč. Před měsícem bod neprošel, zastupitelé se většinově – včetně lidovců - přiklonili k právnímu výkladu. Tedy kdo umře, automaticky o výsadu přichází. Navrhovatelé, opoziční piráti, už informovali, že předloží bod k projednání znovu.

Klement Gottwald v roce 1947 při návštěvě zámku v Náměšti nad Oslavou.
Odmítli metafyzickou debatu. Gottwald zemřel. Od té doby není čestným občanem