Teprve, až zprávu schválí každý ze čtyř politiků, může ji radniční mluvčí rozeslat redakcím. Ještě předtím ale musí oznámit kterým – radní totiž média dělí na přátelská a nepřátelská. Ta štvavá a protirežimní patrně nedostanou nic. Připomíná vám to něco? Je to neuvěřitelné, ale je to tak.

Pánové z třebíčské radnice si snad spletli dobu a čas. Cenzura a pevná ruka vládnoucí strany tu už jednou byla, a děkujeme pěkně, do dnešních dnů nepatří.

Ale pozor: Nejde jen tak o nějaký přehmat nebo neobratnost třebíčských politiků. Je to jen další krok v arogantním marši od jedněch voleb k druhým, ve kterém jde především o udržení koryta a velmi dobrého příjmu.

Vždyť kdyby pracovali, opravdu opracovali pro město, nemuseli by oni čtyři pánové přece cenzurovat informace. Naopak. Rádi by se svými úspěchy pochlubili.

Kdo nedůvěřuje svému okolí a svým spolupracovníkům, pravděpodobně něco tají. Co asi? Novináři to zjistí tak jako tak, i kdyby radnice mluvčímu zalepila ústa a ke dveřím postavila stráž. Novináři totiž neustrnuli ve vývoji, tak jako nejvyšší třebíčští politikové. Nebojí se, a mají spoustu svých jiných zdrojů.

 

Pravidla pro komunikaci se sdělovacími prostředky

 

Pravidelně každý pátek zaslat starostovi a místostarostům informaci na příští týden o plánovaných návštěvách televizí a rádií ve městě, s časovým harmonogramem a tématikou, kterou se tato média budou zabývat (uvolnění funkcionáři zváží svou přítomnost). Zároveň s uvedením tématiky uvést, jak je zamýšleno danou problematiku prezentovat.
V případě neočekávané a předem nenahlášené návštěvy uvedených sdělovacích prostředků okamžitě informovat ve výše uvedeném rozsahu starostu a místostarosty, a to jak telefonicky, tak i e-mailem.
Jakékoli písemné výstupy pro sdělovací prostředky zasílat v potřebném časovém předstihu e-mailem starostovi a místostarostům. U těchto výstupů uvést, pro který sdělovací prostředek je určen – kterým novinám, rozhlasu, popř. televizi bude zasílán. U e-mailů používat v Microsoft Outlook v záložce „Možnosti“ – „Možnost hlasování a sledování“, kde zaškrtnout políčka: „Oznámit doručení zprávy“ a „Označit přečtení zprávy“. Pokud se od starosty a místostarostů nevrátí žádná reakce, není možno tento výstup rozeslat.