„Proč se v našem krásném městě stále používají fukary, a to nejen pro ničení ovzduší, ale též pro velký hluk?" ptal se Třebíčan Milan Hodáč.

Poukázal, že zatímco v Třebíči jsou fukary k vidění stále častěji, v Brně jsou zakázány úplně. „Je pravdou, že zákaz používání fukarů je ve městě Brně dán vyhláškou z roku 2010," potvrdil mluvčí Magistrátu města Brna Pavel Žára.

Ve vyhlášce má město Brno zakotvenu formuli, že osoba provádějící čištění ulic a jiných veřejných prostranství je povinna zvolit takové technologie čištění, které nezvyšují prašnost, a není-li to možné, je povinna učinit přiměřená opatření proti vyvolání prašnosti, například kropení a podobně. Na stránkách brněnského zpravodaje dokonce zastupitelka Jasna Flamiková vyzvala občany, pokud budou svědky využívání fukaru ve městě Brně, aby kontaktovali tamní městskou policii, která zajistí nápravu.

V Třebíči používají fukary a vysavače především firmy zajišťující úklid města a údržbu zeleně. „Firmám, které se starají o úklid zeleně, nepředepisujeme, jakou techniku mají na úklid používat. Zajímá nás hlavně to, jaký je výsledný efekt," poznamenal mluvčí třebíčské radnice Ivan Přibík. Podle něj je třebíčský komunální odbor s využíváním fukarů spokojen už proto, že úklid spadaného listí za jejich pomoci je mnohem rychlejší než ruční úklid.

„Ani úklid pomocí košťat se bez prachu neobejde. Oproti hrábím a košťatům si fukar snadno poradí i s listím pod automobily," mínil Přibík.

Firma: Fukary jsou rychlejší

Také v Moravských Budějovicích využívají fukary pro sfoukávání spadaného listí na zelených plochách a pro úklid při sečení křovinořezem. „Fukar je pro úklid rychlejší a efektivnější než hrábě a koště. Zatím jsme nějaké negativní ohlasy na fukary nezaznamenali. Navíc žádnou studii, která by byla proti fukarům, jsem nikde zatím neviděl," tvrdil František Kuchta, ředitel moravskobudějovické firmy TSMB, která při úklidu města používá mimo jiné i dva fukary.

Podle náměstka Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Jiřího Kose mají fukary atest, obdobně jako ostatní přístroje na údržbu zeleně.

S tím, že by se na jejich hygienickou stanici někdo obrátil se stížností kvůli fukarům, se zatím nesetkal.

Přesto se domnívá, že v některých případech může hluk či prach z fukarů lidi obtěžovat. „Je to ale spíše na provozovateli, aby se snažil míru obtěžování co nejvíce snížit," zamýšlel se hygienik.

Úklid v ulicích Třebíče zajišťuje třebíčská provozovna firmy AVE. Její dispečer Jiří Zima Deníku sdělil: „Fukary na úklid nepoužíváme. Používáme pouze vysavače. Veškeré listí a odpad odsávají do zásobníků a pak odpad likvidujeme." Přestože kolem vysavače není oblak prachu jako kolem fukaru, oba přístroje jsou nemálo hlučné.

Pokud by byly takové přístroje na úklid ve městě nadměrně a nevhodně používány, jisté nástroje k tomu město má. „Město může přijmout regulativ, který je platný i pro provoz ostatních strojů na údržbu zeleně a veřejného prostranství," poukázal Jiří Kos, čímž narážel na takzvanou protihlukovou vyhlášku města. V Třebíči už funguje vyhláška zamezující nadměrnému hluku ve městě zejména o víkendu a nočních hodinách. Na používání fukarů a vysavačů za všedního bílého dne na frekventovaných prostranstvích se ale nevztahuje. Třebíčská radnice si zatím přístroje kvůli rychlosti úklidu pochvaluje.

Na druhé straně je nutno podotknout, že technika rázem z ulic vytlačila pracanty s košťaty a hráběmi v rukou.