„Bylo za tím martyrium shánění peněz. Ale podařilo se. Na začátku prázdnin 9. července tuto nevšední stavbu slavnostně otevřeme,“ uvedl architekt Jaroslav Klenovský, který za projektem obnovy stojí.

Památka v Polici je podle něj výjimečná. „Představuje velmi hodnotný typ skromné venkovské synagogy z poloviny 18. století, jakých se v našich zemích mnoho nezachovalo,“ vysvětlil. Dům jeho stavitel, zednický mistr Matyáš Kirchmayer ze sousedního Kdousova, pojal v lidově barokním duchu, jak by řekl odborník. Kirchmayerovi stačil na stavbu rok, přesněji rok 1759. Zděná budova vyrostla na místě původní dřevěné, která lehla popelem při obrovském požáru polické židovské čtvrti roku 1758.

Mezi vinopalnou a hřbitovem

Židé se v Polici ve větší míře usazovali od roku 1670, kdy byli Izraelité vypovězeni z Dolního Rakouska a z Vídně. „Svoje domky včetně menší synagogy si zřídili nejprve poblíž návsi. Ovšem roku 1723 nařídil tehdejší majitel panství hrabě Adam Ignác Berchtold, aby přesídlili do lokality v jižní dolní části obce mezi vinopalnou a již existujícím židovským hřbitovem,“ zjistil Klenovský.

Tento dům pomohl zastavit bourání třebíčské židovské čtvrti, která se nakonec stala součástí světového dědictví UNESCO. Na pavlači, kterou nesou takzvané krakorce, dřív fungoval suchý záchod.
Dům se suchým záchodem na pavlači: unikát, co pomohl Třebíči do UNESCO

Vrchnost tehdy dala postavit dvě desítky menších přízemních domků ve dvou rovnoběžných řadách, nová ulice dostala příznačný název Židovská. V té době zde žilo dvaadvacet rodin. Jejich členové se živili hlavně drobným obchodem a tím, čemu se říkalo hauzírnictví. Chodili s rancem na zádech od vesnice k vesnici a snažili se něco prodat.

Dárce Wražda

„Když Židé nabyli v polovině 19. století občanská práva, nastal jejich postupný odchod do větších měst,“ vysvětlil architekt. Lákalo je po všech stránkách lepší živobytí. Poslední židovský obyvatel se z Police odstěhoval v roce 1913. Téhož roku synagogu koupil majitel zdejšího panství hrabě Alfréd Wražda z Kunvaldu, aby ji o šest let později daroval místním Sokolům. Ti starou synagogu upravili na tělocvičnu. Kolem roku 1950 došlo k vnitřní přestavbě, jež zlikvidovala původní dispozici. A dílo zkázy dokonala doba po roce 1989, kdy se z budovy život úplně vytratil.

Dnes se památka může stát zajímavým turistickým cílem v příhraničí. Uvnitř je i malá expozice, která připomíná zdejší život Židů. „Doporučujeme navštívit rovněž nedaleký židovský hřbitov v 260 náhrobky. A za návštěvu rozhodně stojí i místní goticko – renesanční zámek se třemi muzejními expozicemi,“ zve do Police Klenovský. V zámku jsou k vidění artefakty RAF, historické motorky a nově i sbírka předmětů, které jsou úzce spjaté se zpěvákem Waldemarem Matuškou.