Návštěvníci uvnitř najdou expozici věnovanou vodárenství. Zaujme však už samotný objekt z 30. let, který dnes slouží hlavně jako rozhledna. Věžový vodojem vznikl před druhou světovou válkou, tekla do něj voda z heraltického prameniště. Jeho kapacita přestala v 70. letech stačit, a tak jej postupně nahradily další nové vodojemy v okolí.

V červnu je otevřeno denně od 13.00 do 17.00. Plné vstupné vyjde na dvacet korun, snížené pak na desetikorunu.