Ne vždy totiž koledníkům otevřou či je obdarují. Ale právě ony chvíle, kdy je lidé vítají, jsou podle faráře jedny z nejkrásnějších. „Tato setkání pak pomáhají překonávat obtíže této vznešené cesty. Ale v Třebíči jsou samí dobří a slušní lidé. A ti vám otevřou nejen své srdce, ale i peněženky,“ pobavil své posluchače Opatřil.

Záměry využití Tříkrálové sbírky 2024 v Oblastní charitě Třebíč:

Individuální pomoc lidem v těžké životní situaci

Pořízení vícemístného automobilu ke svozu klientů do denního Stacionáře Úsměv Třebíč

Podpora mobility v terénu pro Charitní záchranou síť

Prevence rizikového chování dětí a mládeže

Péče o dobrovolníky za jejich dlouhodobou nezištnou pomoc

Zkvalitnění a rozvoj poskytovaných sociálních služeb

Tříkrálové sbírky se na Třebíčsku účastní 533 „týmů“, po městech a obcích celého okresu tedy bude přes patnáct set koledníků. V této podobě sbírka potrvá až do 14. ledna. „V Třebíči chystáme na sobotu 6. ledna novinku – průvod Tří králů na koních s doprovodem prostých lidí a darovníků v historických kostýmech,“ sdělil ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek. „Vyjde ve čtvrt na tři od Komerční banky po Přerovského ulici a na Karlově náměstí zamíří k radnici, kde jej uvítáme spolu se starostou města Pavlem Pacalem a třebíčský děkan Jiří Dobeš udělí všem požehnání. Kdo se chce účastnit průvodu, může přijít ve vlastním historickém kostýmu, pokud jej má, anebo si jej lze v časovém předstihu zapůjčit v rohu na Karlově náměstí 41/30 u Třebíčanky,“ doplnil Jašek.