Energetici se proto snaží využívat chytré technologie, aby vodou šetřily a zároveň ji udrželi v krajině. „Jedním z takových řešení je i výstavba vsakovacích retenčních nádrží, do kterých je svedena dešťová voda, která se v ní pomalu vsakuje a doplňuje hladinu podzemních vod, čímž přispívá k udržení vláhy v krajině,“ vysvětlil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

V odlehlé části proto vznikla dvoumetrová podzemní retenční nádrž o celkové rozloze 200 metrů čtverečních. „Vsakování vody přímo v prostoru samotného parkoviště a přilehlých zelených plochách nebylo z důvodu nevhodného podloží možné, proto jsme se, i za cenu vyšších, ale z pohledu životního prostředí chytře využitých investičních nákladů, rozhodli pro vybudování vsakovací retenční nádrže ve vzdálenějším místě s příznivějším podložím,“ uvedl ředitel elektrárny Roman Havlín.

Do nádrže teče voda z necelých dvou hektarů, které tvoří parkoviště s fotovoltaickým zastřešením a část parkoviště, která doposud vsakovacím systémem nebyla vybavená.