Jaderní hasiči pomáhají pravidelně i v okolo elektrárny. „V průměru jde o čtyřicet výjezdů za rok. K výjezdům mimo elektrárnu jsou dukovanští podnikoví hasiči povoláváni Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru České republiky.,“ vyčíslil mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

Vybavení speciální zásahové jednotky HZS Jaderné elektrárny Dukovany

* 1x – prvovýjezdové vozidlo CAS 30 S2T 4000/240
* 1x – cisternová automobilová stříkačka CAS 30 S2LP 9000/800,
* 1x – kombinovaný hasicí automobil KHA 30 S1Z 10000/1000/500 (voda, pěnidlo, halon)
* 1x - kombinovaný hasicí automobil KHA 32 S1Z 10000/800/1000 (voda, pěnidlo, halon)
* 1x - automobilová plošina s dosahem do výšky až 44 m
* 1x - rychlý zásahový automobil
* 1x - motorový člun s pevným kýlem
* 1x – speciální hadicový automobil s přívěsnou čerpací stanicí, která umožňuje dopravu vody na vzdálenost až dvou kilometrů o průtoku 6000l/min.
* 1x - technický automobil pro potřeby lezeckého družstva
* 1x – traktorbagr TEREX
* 1x – nákladní automobil s se sklopkou a hydraulickou rukou
* 1x – automobilová cisterna na pohonné hmoty

Rychlý dojezd na místo události je jednou z hlavních výhod zapojení podnikových hasičů do systému integrovaného záchranného systému v okolí elektrárny. V elektrárně se naši hasiči věnují především požárním asistencím při prováděných činnostech a preventivní kontrolní činnosti. Jejich zapojení do systému IZS nám pomáhá k jejich motivaci i získávání praktických zkušeností při událostech jako jsou požáry a dopravní nehody, ke kterým u nás vůbec nedochází. Tuto dlouhodobou pomoc vnímáme také jako naši přirozenou sousedskou službu regionu,“ přiblížil důvody zapojení podnikových hasičů Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Aby byli hasiči akceschopní pravidelně obměňují techniku, včetně vozidel, které musí mít vše potřebné pro prvotní zásah. „„Díky naší blízkosti u frekventované silnice 152/II zasahujeme nejčastěji u dopravních nehod. Nyní máme k dispozici další zásahový vůz, který je vybaven mimo jiné novou moderní vyprošťovací hydraulickou sadou s kompletním příslušenstvím,“ hodnotil Tomáš Richter, velitel jednotky HZSp Jaderné elektrárny Dukovany.

Hasičský záchranný sbor v Jaderné elektrárně Dukovany má šestašedesát zaměstnanců. Kromě znalostí nasazení v elektrárně se zaměřují i na zásahy ve výškách, nehody s chemickými látkami, hašení tlakových lahví nebo neodkladnou resuscitaci pomocí automatického externího defibrilátoru.