Na jeho špičce se umístily problémy, které nepřekvapí. „Hlavní problémy, které návštěvníci Fóra definovali, jsou všeobecně známé. Je to nedostatek pracovních míst nebo revitalizace Karlova náměstí," řekl místostarosta Vladimír Malý, jenž je za problematiku Zdravého města zodpovědný.

Fórum zdravého města se konalo na podzim a zúčastnilo se ho přes 60 občanů. Ti vyberou problémy, které podle jejich názorů město trápí nejvíce. O nich se poté hlasuje pomocí ankety ve zpravodaji a online. Občané v anketě ale mohou připsat i další problémy. „Takto se objevilo rozšíření či vznik nové průmyslové zóny. Vzhledem k tomu, že tento problém nevzešel z původního Fóra, nemohl být ověřován a v konečných výsledcích není. Je to tak i jakási výzva občanům, aby se ve větší míře zúčastňovali fyzického Fóra," podotkla radní Marie Černá, která měla Zdravé město na starosti v minulém volebním období.

Zájem Třebíčanů nebyl velký na Fóru, ani co do počtu vyplněných anketních lístků. „Nás to mrzí. Může to být i tím, že se některé problémy opakují, termín se navíc kryl s komunálními volbami, kde se také ukázalo, že zájem lidí o veřejné dění není příliš velký," konstatoval Malý.

Fórum Zdravého města se konalo po čtvrté. jeho výsledky byly předložené radě a následně zastupitelstvu. V rámci možnosti města a jeho rozpočtu se pak jimi musí vedení radnice zabývat. Pořádání Fóra Zdravého města je totiž jednou z podmínek toho, že město je vedené v kategorii C místní agendy. „Místní agenda je metoda veřejné správy, kde se zdůrazňuje účast občanů na zapojování řešení problémů města. Díky kategorii C pak dostáváme finanční prostředky z Kraje Vysočina," vysvětlila Černá.

Vedení města musí doložit, jakým způsobem se občany zvolenými problémy zabývá. Některé mohou být vyřešené za rok, u jiných zabere řešení delší čas.

Co tíží občany podle Fóra ZM

Fórum Zdravého města je pravidelné veřejné setkání, během kterého přítomní občané Třebíče definují problémy města. Čtvrté Fórum proběhlo v MKS Fórum v říjnu a zúčastnilo se ho asi 65 lidí.

Jedenáct zvolených problémů se ověřovalo anketou v městském zpravodaji (10 odpovědí) a online (556 odpovědí). Anketa ověřila, že občany trápí 7 z 11 problémů definovaných na Fóru:

1. Nedostatek pracovních míst

2. Z kina Moravia vybudovat Student point

3. Revitalizace Karlova náměstí

4. Vybudování workoutového hřiště (venkovní posilovny)

5. Zabránit živelnému záboru zelených ploch

6. Eliminace zdrojů nadměrného hluku (restaurace a prodejny)

7. Nedostatek bezbariérových a malometrážních bytů pro seniory