Náplň velmi zajímavě uspořádané expozice, soustředěné do dvou místností, přiblížil posluchačům kurátor výstavy Zdeněk Geist. Zdůraznil, že třetím místem po zastaveních v Jihlavě a Pelhřimově se staly plným právem Moravské Budějovice. Foersterova rodina totiž měla k městu velmi blízký vztah, a to především díky působení hudebních skladatelů otce Josefa a syna Karla Foersterových, kteří zde vyučovali na hudební škole, přičemž Karel byl i ředitelem kůru.

Do Budějovic zavítal v roce 1920 i Karlův synovec Josef Bohuslav Foerster, nejvýznamnější z celé rodiny. V Národním domě přednesl na klavír za velké pozornosti publika několik svých skladeb.

Jen v uměleckých kruzích je znám jeho mladší bratr Viktor Foerster, malíř a mozaikář. Touto krásnou technikou vyzdobil kostely na Hostýně, v Praze či v Rozseči u Nové Říše. Tympanon ze hřbitovní brány v Pelhřimově je jedním z nejcennějších exponátů současné výstavy.

Její vernisáže se zúčastnila i praneteř J. B. Foerstera Petra Ligačová, která vlastní početný konvolut děl této umělecky orientované rodiny. Výstavu v budějovickém muzeu lze navštívit mimo pondělky až do 1. července.

Pavel Kryštof Novák