„Naše firma je na trhu již devatenáctým rokem. Na počátku jsme prováděli servis a rekonstrukce pouze v okrese Třebíč. Od té doby jsme se rozrostli tak, že nyní dodáváme výtahy do domů po celé republice," řekl jednatel firmy Trebilift Roman Němec.

V současné době je největší poptávka po instalacích výtahů v domech, kde dosud žádný nebyl. Firma nabízí moderní řešení v podobě výtahu bez strojovny, díky němuž nemusí docházet k stavebním zásahům do střech či zdí.

„Léta dodáváme takové výtahy do domů po celé republice, a také v loňském roce, jsme instalaci provedli v prvních domech v Třebíči," těšilo Němce.

Podle něj je výtah pro obyvatele domu, kde dříve žádný nebyl, velkým přínosem, který pomáhá zkvalitnit život především starším lidem. Důkazem toho je příběh z jednoho panelového domu, kde dělala firma výtah před pěti lety.

„Jeden starý pán se jím svezl do přízemí, vyšel ven, sedl si na lavičku před dům a rozplakal se. Byl po třech letech poprvé venku," vyprávěl jednatel firmy.

Kulturní památka a datové centrum

Firma Trebilift se nespecializuje pouze na bytové či panelové domy. Naopak výtahy dělá do všech typů budov od škol přes úřady až po kulturní památky.

Vybudovali například prosklenou vestavbu šachty s výtahem v bývalém okresním, dnes městském, úřadu v Třebíči. V loňském roce dodali výtah s bezbariérovým přístupem do základní školy v Jaroměřicích nad Rokytnou a skutečným majstrštykem byl výtah v Jurkovičově vile, která je kulturní památkou.

Atypická zakázka musela respektovat dané materiály a vše bylo konzultováno s architektem, který měl rekonstrukci vily na starosti.

Všechny detaily od materiálu stěn až po stropní světlo, které museli speciálně vyvinout, podléhaly přísnému schvalování.

Výtah Jurkovičovy vily není zdaleka jedinou zajímavou a typickou zakázkou třebíčské firmy. V loňském roce dodaly výtah a zdvihací zařízení například také do nového datového cetra společnosti TTC Telepor, která je největším datovým centrem v České republice a jedním z největších ve střední a východní Evropě. „Do datového centra jsme dodávali výtah s nosností necelé tři tuny. Musely tam probíhat velmi náročné zátěžové zkoušky," popsal Roman Němec.

Dnes je třebíčský Trebilift velkou a úspěšnou firmou. Z firmy, která prováděla servis a rekonstrukce výtahů pouze v třebíčském okrese, se rozrostla. Dnes působí po celé republice a krom servisu se zabývá také rekonstrukcí a dodávkou nových výtahů. „První tři roky se firma zaměřovala pouze na servis. Dnes uděláme ročně padesát až osmdesát nových či rekonstruovaných výtahů," doplnil Němec.

Od počátku devadesátých let se výrazně proměnil také výtahářský obor. „Například výtahy instalované před revolucí do panelových domů byly dělány cca od sedmdesátých let pořád stejně. I ty nejnovější tak byly technicky zastaralé. Starý výtah byl dřevěný, neměl dveře a byl tam zvonek, na který se dalo zvonit, pokud někdo ve výtahu uvízl. A to bylo, stručně řečeno, vše," popsal historii Němec.

Dnes musí být výtah nehořlavý, mít kabinové dveře, komunikační zařízení a mnoho dalších bezpečnostních prvků. Díky dveřím v kabině již nehrozí styk osob s čelní stěnou. Tak se v minulosti udála spousta úrazů. Stávalo se například, že se tam zachytila cestujícím šála. Nebo někdo stěhoval a náklad se mu zasekl o stěnu.

Větší bezpečnost

Od té doby však obor ušel v bezpečnosti velký kus cesty. Nejenom že je výtah firmy Trebilift bezpečný díky dveřím, ale má rovněž hlásič, který oznamuje, co se právě s výtahem děje. Vážící zařízení zase nedovolí výtah přetěžovat. Pokud by v něm někdo zůstal, tak je výtah vybavený komunikačním zařízením, díky kterému si cestující stisknutím jednoho tlačítka sám přivolá pomoc. Komunikuje přímo s firemním servisem. Podle normy musí být do hodiny vyproštěn.

„Naše výtahy osazujeme velmi často systémem samosjezdu. Pokud například v případě letních bouřek vypadne elektřina v celém sídlišti, výtah má svůj zdroj. Díky němu výtah sám sjede do patra, otevře dveře a nechá cestujícího vystoupit. Před několika lety jsme systém začali nabízet i do panelových domů. Lidé si to začali žádat," sdělil Němec.

Běžnými se ve výtazích firmy Trebilift staly bezbariérové prvky pro hendikepované. Samozřejmostí je Braillovo písmo, reliéfní znaky i hlasové hlášení. „Dáváme je i do rodinných a panelových domů, kde by být nemusely. Proč bychom však měli při výstavbě přidělávat další bariéry, když se je naopak snažíme odstraňovat," doplnil Němec.

Firma Trebilift koupila a zrekonstruovala budovu bývalé zdravotní školy ve Vídeňské bráně v Třebíči. „Kvůli umístění v památkové zóně jsme vše konzultovali s památkáři. V roce 2014 proběhla kolaudace. V budově jsou byty a také administrativní prostory. Část prostor využíváme pro činnost vlastní firmy a část je pronajata." popsal jednatel firmy.

A firma do života v Třebíči zasahuje i podporou různých projektů, jako byla kniha o borovinských četnících, publikace o depozitáři Muzea Vysočiny Třebíč či brožura pro třebíčskou nemocnici. Samozřejmostí je podpora různých neziskových organizací a sdružení. Také na své zaměstnance firma myslí a opakovaně je zapojena do projektu VZP ČR „Zdravá firma zaměstnanecký program".