Šestý ročník soutěže vyhlásila společnost jobpilot.cz spolu s ministrem pro místní rozvoj. Firmy byly hodnoceny například v kategoriích stupeň kariérních příležitostí ve firmě, nabídka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, kvalita vedení, systém odměňování a řízení výkonu a další. „Ačkoli patříme mezi špičkové firmy našeho regionu, dosažení prvního místa nás velmi těší a je pro nás značným povzbuzením, ale i závazkem do budoucnosti,“ uvedla při převzetí Kateřina Decknerová.