Jedná se o pobočky, které před pandemií koronaviru fungovaly s menším počtem zaměstnanců v režimu 2+2.

Lidé tam mohou přijít vždy v pondělí a ve středu, od 8.00 do 17.00 hodin. „Provoz bude probíhat za zvýšených hygienických a technicko-organizačních opatření tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví zaměstnanců i daňové veřejnosti,“ sdělil za Finanční úřad pro Kraj Vysočina Josef Tomek.

Žádá návštěvníky územních pracovišť o respektování opatření a ohleduplnost. „Je nutné dodržovat doporučený odstup a zamezit shlukování osob,“ dodal Tomek s tím, že je stále vhodné upřednostňovat bezkontaktní komunikaci.