Děti z Moravských Budějovic a okolí se mohou opět těšit na letní výchovně rekreační tábor v Jedově u Náměště nad Oslavou.

Akce, kterou pořádá občanské sdružení STŘED, je zajímavá nejen svým tématem. Umožnit jet na tábor chtějí i dětem, které by si jej jinak nemohly dovolit.

„Tábor je dostupnější pro děti, které se za běžných okolností nemohou žádného letního pobytu zúčastnit. Každoročně spolupracujeme se sociálními odbory v Třebíči, Moravských Budějovicích a Jemnici, kde si sociálně znevýhodněné rodiny mají možnost zažádat o jednorázovou finanční podporu,“ informovala vedoucí tábora Dagmar Medňanská.

Více vedoucích a individuální přístup

Filmový Jedov se uskuteční od 16. do 23. června a zúčastní se dvacítka dětí ve věku od sedmi do patnácti let.

„Specifikem našeho tábora je posílený počet vedoucích pracovníků, který umožňuje klást důraz na individuální přístup k dětem a jejich zapojení do kolektivu vrstevníků“, vysvětlila vedoucí Medňanská.

Natáčením filmů k lepší spolupráci

Pracovníci občanského sdružení si připravili program, který bude plný aktivit směřujících k letošnímu filmovému tématu.

„Filmový Jedov nabídne dětem možnost vyzkoušet si práci při natáčení filmu, aktivity na posílení týmového ducha, spolupráce, tvořivosti a sociálních dovedností,“ vypíchla z chystaného programu táborová vedoucí.

Neméně důležitou událostí táborového týdne bude samotné natáčení krátkých filmů a jejich následné promítání při slavnostním Gala večeru. Ten vyvrcholí také předáváním předáváním slavných filmových Oscarů, pro které si v záři reflektorů dojdou tvůrci po červeném koberci.