Jedná se o Festival vzdělávání a řemesel, konaný pod záštitou kraje Vysočina, města Třebíče a Úřadu práce Třebíč.

Cílem festivalu je podat ucelený přehled o nabídkách vzdělávacích aktivit škol a školských zařízení rodičovské, školské a podnikatelské veřejnosti. Zároveň se snaží tuto nabídku propojit s uplatněním v praxi.

Akce by měla zaujmout nejen zájemce o sekundární a terciální vzdělávání, ale i ty s touhou po vzdělaní celoživotním.


Program festivalu:

• tisková konference 15.10.2008 od 10:00 v prostorách Střední průmyslové školy Třebíč, ul. Manželů Curieových 734
• doprovodný odborný program – podiová prezentace vystavovatelů během konání festivalu, vzahující se k otázkám školství a trhu práce
• prezentace praktických ukázek tradičních řemesel – kováři, vyroba skleněných figurek, výroba šperků, košíkářství, výroba patchworku, tisk na textil, filcování, malba na hedvábí
• mezinárodní sportovní den
• workshop pracovních příležitostí pro firmy, absoloventy škol a uchazeče o práci ve středu 15.10.

Obory jednotlivých škol jsou nejrůznějšího zaměření:

lesnické, keramické, zdravotnické, strojírenské, textilní, slévárenské, zemědělské, hotelové, sociální, veřejnosprávní, stavební, chemické, veterinární, technické, manažerské školy.

Obory: elektrikář, zámečník, mechanik elektronických zařízení, obráběč kovů, nástrojař, truhlář, čalouník, puškař, kadeřník, krejčí, fotograf, hodinář, kosmetička, chov koní a jezdectví, klempíř, instalatér, kuchař – číšník, prodavač, řezník, mechanizátor lesní výroby, zpracovatel dřeva, prodavač, automechanik, autoelektrikář, lakýrník, klempíř,

Oblasti: telekomunikační a výpočetní techniky, zabezpečovací a sdělovací techniky v dopravě, pošt, bankovnictví a pojišťovnictví, faremní odchov jelenovitých a lesní hospodářství, podnikání a služby, dopravy, oblast managmentu, agropodnikání.