Například římskokatolická farnost v Havlíčkově Brodě se připravila na obě varianty. „Velká nedělní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie je přenášena do domácností věřících již teď on-line,“ sdělil děkan římskokatolické farnosti v Havlíčkově Brodě Oldřich Kučera. S ohledem na velký zájem farníků by byl problém bezpečnostní opatření dodržet. Na mši ve všední dny zavedlo havlíčkobrodské děkanství zvláštní pořadník.

„Od pondělí 12. října se může bohoslužeb účastnit pouze deset osob včetně kněze. Tak jako v květnu nabízíme farníkům, aby si na bohoslužby v době od 12. až do 25. října zapisovali do rezervačního systému, který obsluhuje jáhen Petr Trefil,“ upřesnil děkan. Jak zdůraznil, farníci chápou složitou situaci, s fakty jsou smířeni. „O rezervační systém je značný zájem, farníci se do něj mohou zapsat podle tabulky Google na webu farnosti,“ upřesnil děkan. Jak dodal, havlíčkobrodská farnost počítá i s možností, že v rámci nových bezpečnostních opatření budou kostely zavřeny úplně. „Takže se vrátíme k systému který se osvědčil na jaře a všechny bohoslužby budou opět on-line,“ dodal děkan.

Dopravní nehoda na železničním přejezdu v Okříškách.
Policie: Kamion vjel na přejezd v Okříškách, při spouštění závor. Hledáme svědky

Podobné omezení zavedli i v jiných farnostech. „Hlavní nedělní bohoslužby jsou v kostele v Ledči nad Sázavou zrušeny,“ oznámil ledečský děkan Jan Bárta. V týdnu se věřící sejdou v ledečském kostele v omezeném počtu podle domluv, zrušeny jsou farní akce. „V neděli jsme se dívali na televizi Noe na přenos ze Slovenska, kde účast na bohoslužbách omezili na 50 lidí, ale chápeme, že je třeba brát situaci vážně a být ohleduplný,“ konstatoval Michael Omes místostarosta z Přibyslavi. Jak upřesnil, na jaře nechalo město do kostela Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi zavést internet, takže bohoslužby je možné opět přenášet on-line. K pochopení a společné domácí modlitbě každý večer ve 20 hodin za zastavení pandemie koronaviru vyzval věřící i královéhradecký biskup Jan Vokál. Farníkům, kteří se nemohou bohoslužeb účastnit kvůli koronaviru, udělil takzvaný dispens.

Dispens od povinné účasti

„Vzhledem k tomu, že k tomuto rozhodnutí je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví, všechny prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali způsoby, jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách. Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti,“ vzkázal duchovním v jednotlivých farnostech královéhradecký biskup. Jak dodal, rozhodně nejde o dispens od života z víry. Stejně tak nejde o čas oddychu pro duchovní správce. „Jsme naopak postaveni před velmi náročný úkol obstát ve své službě plně i v takto ztížených podmínkách,“ zdůraznil biskup. Kde je to jen trochu možné, vyzval biskup duchovní správce farností aby se vrátili k k videopřenosům bohoslužeb. „Dávejme při tom přednost přenosům živým, abychom utvářeli farní společenství v konkrétním čase. Snažme se také prosím v rámci možností – ponechávat kostely co nejvíce otevřené a přístupné,“ zdůraznil biskup.

Respirátory dorazily v pátek z Jihlavy do Třebíče.
Dvacet kusů na zaměstnance. Do škol na Třebíčsku míří balíky s respirátory

Už na jaře, kdy došlo k úplnému zrušení bohoslužeb mohly být kostely otevřené pro osobní modlitbu, ale věřící se musel smířit s tím, že kropenka se svěcenou vodou v nichž si lidé při příchodu a odchodu z kostela namáčejí prsty a žehnají se znamení kříže, musí v období mimořádných opatření zůstat prázdné kvůli hygieně a možnému přenosu nákazy. Bezpečnostní opatření vlády respektují i další církve, například Sbor církev bratrské v Horní Krupé na Havlíčkobrodsku. „Zzhledem k epidemiologické situaci v ČR a nařízením a doporučením Vlády ČR budou do odvolání probíhat všechna setkání pouze v on-line podobě a to až do odvolání,“ vzkázal farníkům Pavel Calta s tím, že je to z respektu k státní správě a z ohleduplnosti ke spoluobčanům i blízkým s tím, že se členové církevního společenství modlí za to, aby epidemiologická situace zlepšovala. 

S ohledem na epidemiologickou situaci ze setkání věřících na bohoslužbách vymizelo například pozdravení pokoje stiskem ruky. Přijímání Těla a Krve Páně zůstalo podle královéhradeckého biskupství součástí bohoslužeb. Věřící dostanou hostii na ruku, víno je nalito každému zvlášť do přidělených nádob. Není tedy důvod k obavám z možného přenosu nákazy.

Co je to biskupský dispens
Dispens (dispenz, dispense, dispenze) je udělení výjimky (ve smyslu prominutí, zproštění nebo osvobození) od zákona. V současné době například zproštění od účasti na mši. Tohoto pojmu se používá především v kanonickém právu katolické církve. Neomezeně může dispens udělovat papež, udělovat ho ovšem mohou i jiní představitelé, například biskupové ve výjimečných situacích.
Zdroj: Iuridictum Kanonické právo

Děkan Jan Bárta: Věřící vážnost situace chápou

S omezením života farního společenství se musejí smířit i věřící v římskokatolické farnosti v Ledči nad Sázavou. Co konkrétně to znamená, upřesnil ledečský děkan Jan Bárta.

Jak věřící na Ledečsku vnímají neustále nová a nová omezení veřejného ale hlavně duchovního života ve smyslu možnosti jít do kostela na mši

Věřící z naší farnosti chápou vážnost situace a vědí, že je potřeba dodržovat bezpečnostní opatření. Ovšem v Ledči nad Sázavou v kostele sv. Petra a Pavla by byl problém dodržet bezpečnostní opatření v počtu deseti lidí, takže velké nedělní mše svaté za účasti věřících nebudou.

Omezení se ale netýká jen bohoslužeb

V případě udělování svátostí jednotlivcům, je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo platí o pohřbech. Co se týče mší v týdnu, účastní se jich stejní lidé, tam se věřící mezi sebou dokážou domluvit a vystřídat se, kdo na mši půjde nyní a kdo si vybere jiný den aby byl dodržen stanovený počet..

S ohledem na složité a zhoršující se vztahy mezi lidmi je chválihodné, že se vaši farníci dokážou mezi sebou dohodnout, kdo půjde na mši a kdo zůstane doma.

Jak jsem řekl, věřící z naší farnosti chápou že situace je vážná. Zavolají, poradí se, navíc královéhradecký biskup Jan Vokál udělil věřícím dispens od účasti na mši svaté. S doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Navíc už na jaře jsme zažili pandemii koronaviru a uzavření kostelů, takže nyní jsme již na takovou situaci připraveni