Svědčí o tom alespoň absolutně nejvyšší počet hlasů v prvním ročníku soutěže Dospělý kamarád, již pořádá Rada dětí a mládeže kraje Vysočina.

Pětatřicetiletý duchovní Petr Holý získal v kategorii dobrovolníků pracujících v organizacích do stovky členů od svých příznivců 562 hlasů. O soutěži se prostřednictvím internetu dozvěděli i jeho přátelé ve Slovinsku a Švédsku. Skaut Holý vede nezávislý oddíl Kolibříků čtvrtým rokem.

Vznikl na přání dětí po třech letních táborech v Orlických horách. Asi pět desítek dětí z Valče, Koněšína a Dalešic se na farnosti věnuje obdobné činnosti jako ve skautu. Jezdí na výlety a tábory, učí se tábornickým a přírodovědným dovednostem a znalostem.

„Základna Kolibříku je na faře v Koněšíně, kterou jsme před čtyřmi roky opravili, další akce pořádáme i na faře ve Valči. Činnost oddílu podporuje brněnské biskupství, získal i dva granty z kraje Vysočina," popsal Holý.

„Kolik je v kraji Vysočina vlastně dobrovolníků, kteří pracují s dětmi a mládeží, nikdo přesně neví,“ uvedla radní kraje Martina Matějková. Existovat by v něm mělo na 3000 neziskových organizací, z nichž se většina práci s dětmi věnuje. Nejvíce takových dobrovolníků je u dobrovolných hasičů, v Junáku, Klubu mladých turistů či v tábornické unii.

Děti na Vysočině mají podle radní k dispozici širokou nabídku aktivit pro volný čas. Třeba kroužky v domech dětí a mládeže, kterých je na Vysočině dvacet, navštěvuje více než 13 tisíc dětí; výuku v základních uměleckých školách pak téměř 11 tisíc.

Kraj volnočasové aktivity mládeže podpořil od roku 2002 v osmnácti grantech z Fondu Vysočiny více než 34 miliony korun. Další peníze na ně šly z rozpočtu ministerstva školství, měst i obcí.