Mezi prvními městy z České republiky, která se připojí k více než devíti stovkám městům po celém světě, může být i Třebíč.

„Aby město Třebíč mohlo užívat tento prestižní status, musí splnit pět kritérií. Protože však Třebíč patří mezi města, která podporuje fair trade, znamenalo by to jen rozšíření našich aktivit,“ řekla koordinátorka Zdravého města Třebíč Iveta Ondráčková.

V Třebíči má fair trade svoje místo. Dokazují to různé výstavy, jako byla ta Svět v nákupním košíku v třebíčské knihovně či pravidelný stánek Společnosti pro Fair Trade na třebíčském biojarmarku.

„Plánujeme i podávání občerstvení fair trade při tiskových konferencích a akcích města,“ dodala Ondráčková.

Krom podpory dobré věci může být status Faitraidového města i dobrou reklamou.

„Status přináší městům příležitost podpořit spravedlivý obchod, zasadit se o udržitelnou spotřebu, získat obraz společensky odpovědného města a pozornost médií. Jedná se o aktivitu, do které se v zahraničí rádi zapojují místní občané i organizace,“ shrnul koordinátor kampaně ze Společnosti pro Fair Trade Stanislav Komínek.

Další informace o projektu najdete na www.fairtrade.cz.

Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje producentům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé dostávají za svou práci takovou cenu, která odpovídá nákladům na výrobu. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí či vyplácení sociálního příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje.