Expres byl vypraven na objednávku mezinárodní cestovní agentury jako součást bratislavského Rendezu (každoroční výstava a setkání příznivců železniční nostalgie z celého světa, pozn. red.) a jeho cílem bylo projet některé lokálky na území bývalého Československa, mezi jinými i trať do Jemnice.

Vesměs anglicky hovořící cestující tak nakrátko oživili i Jemnické nádraží, zatímco vlaková četa muzejní motorovou lokomotivy T478.1008 přepřáhla na opačný konec vlaku. Expres pak vyrazil zpět k Moravským Budějovicím a zamířil směr Znojmo, Hevlín a Břeclav do Bratislavy. V hukotu rychlíkové lokomotivy vezoucí vlak po malebné lokálce dozníval zajímavý okamžik, který připomněl, že pro Jemnici má funkční železniční trať význam, který mnohdy ani nedohlédneme. Neboť spojuje nejen ty, kteří žijí podél trati, ale přiváží třeba i ty, pro které není problém dát 500 Euro za jízdenku na luxusní vlak. „Své fotografie a vzpomínky si tito cestující odvezli s sebou domů do Anglie a jejich povědomí o Jemnici je jistě dobrým vkladem pro budoucnost našeho regionu. Na evropskou železniční mapu prostě Jemnice patří!" vzkazuje Martin Kouřil ze Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě.