Návštěvníci mohou spatřit nejen dobové přístroje, většinou plně funkčních, ale také fotografie či třeba takzvané úrazové plakáty, které varovaly před nebezpečím poranění elektřinou. „Nutno podotknout, že mnohé z nich v dnešní době již působí poněkud úsměvně a návštěvníka zřejmě pobaví,“ říká Milan Krčmář z Ekotechnického centra Alternátor, kde ve středu 17. července v 11.00 novou expozici slavnostně otevřou. Alternátor na ní spolupracoval se společností E.ON.

„Nepočítáme-li lokální elektrárny, které ve městech fungovaly již koncem 19. století, první pokusy o elektrifikaci větších území na území dnešní České republiky začaly před první světovou válkou. Ta však tyto snahy přerušila, takže s elektrifikací se plně začalo až s nově vzniklým Československem a jeho „Zákonem o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace“ ze dne 22. července 1919. Právě období první republiky se expozice věnuje nejvíce,“ popsal Milan Krčmář.