„Patří k dlouhé řadě vylepšení, díky kterým bude moci dukovanská elektrárna fungovat ještě desítky let,“ oznámil mluvčí Jiří Bezděk.

Zdánlivě běžné stavební práce probíhaly v unikátním prostředí meziskladu použitého paliva. Obalové soubory museli specialisté průběžně přemisťovat a stejně jako stavebníci a technici dodržovat přísné podmínky. Vše ale zvládli v požadovaných termínech a bez jakýchkoliv vážnějších problémů.

„Příprava byla náročná z pohledu technického řešení i způsobu realizace. Díky ní práce proběhly velmi dobře a získali jsme modernější a spolehlivější způsob vyvedení důležitého měření. Takové investice nám zajišťují, že se naše elektrárny drží mezi technologickou špičkou nejen v České republice,“ zhodnotil význam modernizace ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Vybouráním části betonu původní podlahy vytvořili stavebníci drážky pro nové kabelové chráničky. Vše z důvodu minimalizace prašnosti v prostoru haly prováděli v takzvaném odsávacím stanu. Poté do vytvořených otvorů položili nové chráničky pro kabeláž měření teploty a tlaku. Na závěr kanály zabetonovali a nanesli povrchové ochranné vrstvy. Přesunuté obalové soubory byly poté umístěny zpět na své místo a připojeny k trvalému měření.

Mezisklad použitého paliva v areálu Jaderné elektrárny Dukovany je tvořený dvěma halami, ve kterých se nachází 96 obalových souborů Castor s použitým jaderným palivem. Každý obalový soubor je trvale monitorován. Naměřené hodnoty teploty a tlaku jsou přenášeny na dispečink radiační ochrany.