Tyto veřejnosti jindy zapovězené prostory budou knahlédnutí celkem sedmkrát, a to během lednových a únorových víkendů.

Loňské termíny stejných exkurzí byly zaplněny během několika dnů. Zbezpečnostních důvodů se jich může zúčastnit nejvýše okolo 220 lidí.

Vjednom dni může do vnitřních prostor elektrárny vstoupit nejvýše 32 návštěvníků starších patnácti let, i ti musejí být rozděleni do několika skupin.

Běžně se do těchto prostor dostanou pouze profesionálové zaměření na energetiku a studenti odborných škol.