„Dále bude vysázena nová zeleň, nakoupena zahradní sekačka a křovinořez, zhotovena dřevěná vývěska a plakátovací plocha, dřevěná zastřešená dvojlavička a zakoupena nová rozhlasová ústředna,“ vyjmenoval starosta Radek Menčík.

Hodnota celého díla je pět milionů korun. Dotace na akci činí devadesát procent celkových nákladů. „Obec si na stavbu bere krátkodobý překlenovací úvěr,“ dodal Menčík.