Reaktor zástupci společnosti prezentovali jako nanejvýš bezpečný. „Ani v případě závažné havárie není nutná evakuace obyvatelstva v okolí elektrárny. Nehoda zůstane uzavřena v elektrárně,“ prohlásil technický ředitel Takashi Kanagawa.

Tlakovodní reaktor třetí generace s názvem Atmea 1 podle něj spustí v případě závažné havárie mnoho funkcí, které zamezí úniku radioaktivity. Poukázal v této souvislosti mimo jiné na hermetický kontejnment (obal jaderného reaktoru, pozn. red.), systémy na odvod tepla a lapač taveniny. „Samotný způsob navržení kontejnmentu zamezuje vnitřním explozím,“ řekl.

Zařízení má životnost 60 let. Má vysokou tepelnou účinnost, 37 procent. Spotřebuje proto méně jaderného paliva a rovněž množství jaderného dopadu je potom menší. Použité palivo zůstává deset let v odkládacím bazénu, potom je možné je trvale uložit, nebo odvézt k recyklaci a znovu využít. „Ve vývoji reaktoru jsme zúročili čtyřicet let světových zkušeností s tlakovodními reaktory, postavili jsme sto třicet reaktorů. Reaktor splňuje bezpečnostní předpisy v USA a nově také přísné předpisy jaderné bezpečnosti ve Francii a Kanadě. Je v předvýběru projektů pro Turecko a je zvažován pro nově navrhované elektrárny v Brazílii, Malajsii a České republice,“ popsal prezident a generální ředitel společnosti Atmea Benoit Blassel.

Stavba jaderného bloku v Dukovanech by trvala 60 měsíců. Stejně jako všichni potenciální uchazeči o dostavbu, slibuje i Atmea zapojení regionálních firem do výstavby. „Naše zkušenosti říkají, že už nyní bychom měli začít s hledáním subdodavatelů,“ pronesl ředitel pro obchodní rozvoj Antoine Verdier.

Pro ilustraci uvedl příklad z Finska, kde Atmea do stavby jaderné elektrárny zapojila čtyři tísíce lidí, z toho třetinu místních.

Atmea je společným podnikem francouzské Arevy a japonské Mitshubishi Heavy Industries. Atmea chce při výstavbě používat globální dodavatelské řetězce Arevy a Mitshubishi Heavy Industries a také zdůrazňuje příležitost pro český průmysl. „Od českých společností už nakupujeme, zařízení pro reaktory máme od Škody JS. Jste součástí dodavatelského řetězce,“ doplnil Antoine Verdier.