O víkendu uspořádala v Okříškách výstavu korespondence a známek esperantistů. Podél panelů s nadšením provázela a živě rozprávěla. „Zestárli jsme, ale pořád si píšeme,“ říká, když ukazuje dopisy s pestrobarevnými známkami z Japonska, Francie Anglie nebo Itálie. „Vidíte?“, zapíchne prst ke známce s červeno-zeleným tulipánem. Ten se na známku dostal v Holandsku, kde se podařilo vypěstovat květinu s pruhem v zelené barvě esperantistů. Po mezinárodním jazyce dostal i název: Tulipo Esperanto.

A nejvzácnější exponát okříšské výstavy? Patrně francouzská známka s dvojí cenou, v národní měně a zároveň v eurech. „Za pár roků bude mít ohromnou cenu,“ podotýká Kamila Bártlová.