V průběhu odstávky čtvrtého výrobního bloku specialisté vyměnili pětinu paliva, provedli rozsáhlé kontroly zařízení a také 50 významných technických a investičních modernizačních akcí.

Časově nejnáročnější byla výměna ochran rozvoden 6 kV, při které došlo k významné modernizaci systému, který chrání největší zařízení a spotřebiče v elektrárně. „I tentokrát byl rozsah plánovaných prací velký. Provedli jsme všechny plánované kontroly, diagnostiku stavu zařízení podle předem stanovených plánů a programů kontrol, které vyplývají z podmínek nových provozních licencí. Děkuji všem zaměstnancům za zdárný průběh odstávky,“ uvedl ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.