Netěsnost technici opravili koncem minulého týdne, až do soboty ale trvaly rozsáhlé kontroly a testy. Teprve na základě jejich výsledků elektrárna odstávku ukončila. Elektřinu začal blok dodávat v sobotu po poledni. V Dukovanech tak nyní pracují tři ze čtyř výrobních bloků, na prvním výrobním bloku energetici dokončují plánované činnosti v rámci probíhající odstávky pro výměnu paliva.

Nalezení milimetrové netěsnosti u jedné z tisíců trubiček teplosměnné plochy v parogenerátoru nebylo podle energetiků složité. „Časově velmi náročné bylo detailní zmonitorování místa závady, které prováděli z velké části pomocí speciálních diagnostických metod a speciálních manipulátorů. Náročná byla i technická příprava a vlastní provedení opravy, včetně ověření správnosti postupu a dokumentace opravy,“ oznámil elektrárenský mluvčí Jiří Bezděk.

Parogenerátor je tepelný výměník, který slouží k výrobě páry pro parní turbíny. Lze si ho představit jako 12 metrů dlouhý válec s průměrem tři metry, ve kterém je více něž 5500 tenkých trubiček. Každý z dukovanských bloků má těchto výměníků šest. „Přednost má vždy bezpečnost a jistota o stavu zařízení. Proto jsme si na diagnostice stavu, přípravě postupu, samotné opravě i následných zkouškách dali mimořádně záležet. Teprve na základě vyhovujících výsledků jsme se rozhodli druhý výrobní blok Jaderné elektrárny Dukovany opět uvést do provozu,“ vysvětlil ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Miloš Štěpanovský.

Další odstávka čeká Jadernou elektrárnu Dukovany na přelomu roku, kdy plánuje výměnu paliva ve čtvrtém výrobním bloku. „Předběžně nahlášené termíny se ale mohou měnit v souvislosti s průběhem prací, kontrol a dalšími požadavky,“ podotkl mluvčí.