„Cvičení se uskuteční v souladu s ročním plánem havarijních cvičení, jejichž cílem je ověřit si připravenost personálu elektrárny i na málo pravděpodobné provozní situace. Zahájeno bude ve čtvrtek 21. listopadu dle předem připraveného scénáře,“ uvedl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Nedílnou součástí bude spuštění sirén varovacího systému v areálu elektrárny i vyhlášení ochranných opatření s ukrytím personálu, který se bude nacházet v areálu. „Do cvičení tak budou zapojeni i náhodní návštěvníci infocentra, kteří se stejně jako zaměstnanci budou muset řídit pokyny havarijního štábu a průvodců. Sirény ve dvacetikilometrové zóně havarijního plánování spuštěny nebudou, obyvatel obcí v regionu se tak cvičení přímo nedotkne,“ doplnil mluvčí Bezděk.

 

V průběhu druhého dne cvičení, v pátek 22. listopadu, bude cvičení zaměřeno na monitorování radiační situace ve dvacetikilometrové zóně havarijního plánování kolem elektrárny, při kterém se budou v okolí jaderného provozu pohybovat mobilní monitorovací jednotky, aby si potrénovaly odběr, měření a vyhodnocování vzorků. 

Cvičení má rovněž ověřit, jak fungují nastavené komunikační procesy, varovací systém a jak situace zvládá personál. „Jde o pravidelnou akci podle zákona, přestože pravděpodobnost havárie v Jaderné elektrárně Dukovany, při níž by unikly radioaktivní látky do životního prostředí, je díky bezpečnostním systémům, bezpečnému způsobu provozování a pravidelným kontrolám, minimalizovaná,“ zdůraznil Bezděk. 

Mezi devíti letošními cvičeními byla také čtyři tajná, při kterých není předem znám termín ani scénář. Obdobný rozsah cvičení čeká energetiky v Dukovanech i v příštím roce, bude doplněné o součinnostní cvičení elektrárny, Armády a Police ČR s názvem Safeguard 2020.