10. září

8.00 – 16.00: ulice Zahraničního odboje 920

11. září

7.45 – 8.00: ulice Zahraničního odboje 929

14.45 – 15.00: ulice Zahraničního odboje 929

8.00 - 15.00: ulice Zahraničního odboje 928

7.15 – 7.45: ulice Zahraničního odboje 936 a 939

15.30 – 16.00: ulice Zahraničního odboje 936 a 939

12. září

8.00 – 16.00: ulice Okružní 908

13. září

8.00 – 16.00: ulice Nezvalova 65,68,63

8.00 – 16.00: Polanka 1,4,5,6,8,

8.00 – 16.00: Hudební klub B

8.00 – 16.00: Herzánova zahrada

8.00 – 16.00: Sucheniova 4

7.30 – 8.00: ulice Nezvalova 60,61,67

14.30 – 15.00: ulice Nezvalova 60,61,67