Velký zájem byl také o vybavení místní speciální jednotky Policie České republiky, která společně s hasiči elektrárny prezentovala svoje poslání v jaderném provozu i v jeho okolí. Poprvé se zúčastnili také prodejci regionálních výrobků.

V doprovodu průvodkyň se návštěvníci úvodem seznámili s principem výroby elektřiny v jaderné elektrárně. Poté si prohlédli „barevnou ulici“, ve které jim energetici zcela poprvé představili dvě nová zastavení cesty paliva, včetně nového kresleného filmu o tom, co je uran a kde a v jaké podobě se s ním můžeme potkat v elektrárně nebo v našem běžném životě.

Poté si návštěvníci prohlédli jeden ze sedmi dukovanských ochranných krytů, jeho vybavení a seznámili se s pravidly, které v něm platí. V krytu návštěvníky tradičně nejvíce zaujal potravinový balíček a společenské hry. Osoby starší 15 let pak tuto mimořádnou exkurzi završily prohlídkou střeženého prostoru elektrárny, které předcházela důkladná bezpečnostní kontrola. Během ní měli lidé možnost spatřit, co se nachází za vysokou betonovou zdí: od skladu s použitým palivem, přes budovy reaktorů, nové ventilátorové věže, záložní dieselgenerátory až po hasičskou techniku.

Infocentra Jaderné elektrárny Dukovany i Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice jsou pro návštěvníky otevřena každý den. Už v srpnu dukovanská elektrárna nabídne filmovým fanouškům zážitek z největšího Letního autokina pod chladicími věžemi a v září speciální noční prohlídky elektrárny.

O elektrárnu v Dukovanech návštěvníci jeví zájem dlouhodobě.